Senaste inläggen

Av Karin - 5 mars 2010 21:23

På grund av tisdbrist just nu, citerar jag andra Astrologers inlägg. Återkommer på svenska med tidens ""tecken" när mitt privata utrymme ges.

Översättningar från Engelska till Svenska kommer senare. Det handlar i stort sett om den senaste tidens nyheter om att Polerna skiftat efter jordbävningen i Chile, där det sas att jordaxlens rubbats, helt i ton med den senaste tidens profetsior om att mänskligheten är på väg mot en ny tidsålder/skiftningar i väderlek m.mANNONS
Av Karin - 25 oktober 2009 20:39

 

Stora förändringar i zodiaken denna höst. Är du redo för en 2-3 års period med starkare och mer realistiska, mogna värderingar i dina relationer av olika slag? 

Redo att kämpa för en ökad balans och seriösare attityd i både relationer med en eventuell partner/make och andra i din närhet?

Redo att kämpa med de restriktioner och begränsningar det kan innebära och göra det som krävs, för att återställa eller vidmakthålla balansen i dina närmaste relationer?


Ledorden för Vågen (Libra) är först och främst balans/jämnlikhet/rättvisa och diplomati. Under Saturnus påverkan i tecknet, kommer allt detta att närgånget att synas i sömmarna, inte bara för de födda i Vågen, utan alla.


Saturnus  (Tidens fader) går från Jungfruns tecken, in i Vågen för första gången på 29 ½  år från och med  29 oktober 2009 – 2011.  


Så är du född i början av de Kardinala tecknen, det vill säga Stenbocken/Väduren Kräftan och Vågen så kan de kommande åren bli betydelsefulla med avgörande/större förändringar som följd. Kanske kommer vi att märka en ökning av konservativa värderingar när gäller äktenskap och relationer.


Visserligen står Saturnus för andra saker förutom relationer, men i Vågen ca vart 30 år, så är det just  relationer och samvaron/kontakt med andra människor gäller.

Ni som kommer ihåg, tänk tillbaka på åren mellan 1980-83 Vad hände sist? Finns där ett mönster inom olika livsområden?


Venus som ”styr” Vågens tecken, symboliserar bl.a  äktenskapet, kultur och musik.

Saturnus kommer därmed att i stora drag, både stabilisera/strukturera och han står för diciplin och realitet. Inget flum-flum med andra ord.

Det är personligt ANSVAR som gäller både för det egna jaget och i relationer. Det kan visa sig i att starka och djupa band mellan varandra blir viktigare än förut.


Fortättning följer…


Trevlig oktoberkväll

Karin


ANNONS
Av Karin - 7 augusti 2009 12:55
Har ni därute kommit på fötter igen efter senaste veckans/veckornas skyfall av både regn och känslomässigt omtumlande eklipser? Slappna inte av än, inte riktigt. Vi har nyss tagit oss igenom den sista, på 13 grader i Lejonet /Vattumannen  6 augusti. En ganska häftig eklips för de födda i Lejonet och Vattumannen. Dock får man räkna med att de ofta har en efterverkan på ca 6 månader.

Detta är vår sista vecka vad  gäller sommarens ekplipser. Snart kan vi sluta gå på tå igen, slappna av lite mer.

Jag vet att många av er haft det ganska ”tufft” antingen på det inre planet eller vad gäller yttre omständigheter/kaos/förvirring rent allmänt, sedan de startade från början av juli –09.

Nära relationer till andra av olika slag, har påverkats på gott och ont. En del av er har avslutat en fas/påbörjat någonting nytt, eller åtminstonde har de tankegångarna börjat göra sig gällande.


På tal om mytologiska gudinnor, så har Venus/kärleksgudinnan, gått in Kräftans tecken nu och stannar där till slutet av augusti. Hennes inflytande blir kännbart en månad innan hennes färd fortsätter in i Lejonet.

När hon först nådde en konfliktsvinkel till Pluto första veckan av augusti, kanske det inte längre kändes nödvändigt, att hålla fast vid Vad/eller Vem, du egentligen behöver i ditt liv. Svartsjuka kan visa sig i relationer dessa dagar. Så emotionella/känslomässiga reaktioner är att vänta omkring första delen av augusti.För övrigt bjuder Venus i Kräftan på ökad empati/omtanke och djup i familj/släktrelationer.


Även om våren/sommarens påverkan av Neptunus/Jupiter/ Chiron visar att ”läkningen är igång” på en djupare nivå, så måste de "gamla såren" komma upp till ytan för att redas ut en gång för alla, vägen dit kan kännas jobbig, men vi är alla i samma båt.

( Har skrivit om detta i ett tidigare inlägg)


Nu med Solen på sin årliga färd genom Lejonet, står den runt mitten av månaden i motsatsposition till Vattumannen och de planeter som i nutid befinner sig där. Relationer till andra av olika slag, kan påverkas på gott och ont och illusioner/oväntade insikter blir aktuella. Så emotionella/känslomässiga reaktioner är att vänta omkring under augusti.

Ja en märklig sommar  2009.Nästa gång ska jag beskriva/tala om Månens Noder som nu byter tecken och går in i Stenbocken.


Ha det gott. Njut solen.

Av Karin - 13 juli 2009 14:56

Anno 12 juli-09
Det är spännande med  de extraordinära  eklipserna sommaren 2009. De är trots allt steg för människans utveckling/framåtskridande, även om det är på sikt sett.  Oavsett om man märker effekterna inom en tvåveckors period efter/före exakthet, så blir vi steg för steg medvetna om vad som utvecklas/kommer till ytan, och handlar därefter.


Eklipser är ofta en slags katalysator för omvandling eller ”puffar” mot förändringar som leder till kriser/större förändringar i livet.

En del av dem verkar i ca ett halvår, andra i åratal efteråt. När jag tänker tillbaka på  sommar solståndet som inträffade den 22 Juni, så verkar den av olika anledningar, ha varit starten för sommarens mer eller mindre intensiva händelseperiod.


Eftersom det bara under sommaren kommer 3 eklipser, är det extra ordinärt i år. De brukar komma parvis och astrologer refererar till ”serier” av dem, de som faller inom två tecken av zodiaken över en period av 18 månader upp till 2 år.

En ny serie infaller vanligtvis något innan de två tidigare avslutats, och det är vad som händer under Juli - Augusti 2009. Samtidigt som Månens noder närmar sig ett nytt tecken.


Nu står vi mitt emellan två eklipser, den första var  7 Juli  i Kräftans och Stenbockens tecken.

Det är ytterligare två i denna serie 2009, en Solareklips på 29 grader Kräftan, 21-22  Juli och ännu en på 10 grader Kräftan  den 31 December, alltså Nyårsafton 2009.

Under mellantiden infaller den sista i serien Vattumannen/Lejonet 7 augusti 2009, varav den första började Febr-2008.


Juli startar alltså med full fart. Kaos och förvirring påverkar våra sinnen. Försök att undvika konflikter till varje pris, för vid starka Lunarcykler finns en tendens att undanstoppade känslor kommer till ytan.

Var förberedd på att dagarna/veckan runt tisdag 22 Juli, kan storma och intensifieras en aning .


Under ett normalt år brukar det vara 4 eklipser. De infaller med 2 veckors mellanrum och ett halvår efter dem, ännu två.

Under 2009 är det dock 6 stycken, vilket är ovanligt. Det är känt att speciella/ovanliga händelseförlopp inträffar ett år som detta. Dock finns ingen närmare studie om så är fallet eller ej. 


Eklipser infaller alltid vid nymåne eller fullmåne. Vid nymånen är sol och måne förenade med varandra, månen står mellan jorden och solen och då infaller en eklips, ibland synlig här hos oss i Norr, andra gånger inte.

Vid fullmåne står sol och måne mitt emot varandra i opposition med jorden emellan sig, då blir resultatet en lunar eklips.


Vanligtvis, men inte alltid, betyder fullmånen ett klimax/en höjdpunkt, avgöranden och/eller avslut, medan Nymånen har att göra med påbörjanden/och nya initiativ. Detta gäller också eklipser, men de är betydligt starkare och mer avgörande. Viktiga beslut tenderar då att bli avslut där ingen väg finns tillbaka, där det nya kan bli lika avgörande/smått dramatiskt ur ett framtidsperspektiv.

Förändringar sker ofta så fort, att vi kommer ur ”balans” och för personer med flera planeter/punkter i fixerade tecken Oxe/Lejon/Skorpion och Vattuman, kan detta kännas motigt/jobbigt, eftersom just de tecknen försöker motstå förändringar mer än andra. Dessutom "drabbas" de som har planeter/punkter mellan 0-3 grader i Kardinala tecknen Väduren, Vågen,Kräftan och Stenbocken.


Det är klart, man ska ha någorlunda kännedom om sin egen horoskops/födelsebild för att få sig en uppfattning om i vilka ”hus” m. m eklipserna faller.


De som har Solen, Månen i Kräftan och Stenbocken (eller har planeter/viktiga punkter där) blir mest påverkade och influerade av den kommande eklipsen (och den som var 7 juli )

Oavsett Soltecken, så kan de föra med sig händelser, som är så oväntade/plötsliga att utgången är svår att förutsäga.

Det är också så, att perioden mitt emellan två eklipser (ca 2 veckor) kan vara något turbulenta och förvirrande av det som sker, antingen inom oss eller vad gäller yttre omständigheter.Ha en trevlig vecka.
Av Karin - 1 juli 2009 21:52

Idag 1 juli 2009 går Uranus retrograd (bakåt) ända tills i början av December 2009, för att 2010 gå in Väduren.


Planeten Uranus står långt ifrån Solen jämfört med vår planet, och det tar ca 84 år att runda vår sol. Ett år på Uranus är långt, därför befinner sig planeten ca 7 år i varje zodiaktecken.


Generellt sett kan vi förvänta oss, det oväntade, när planeten går tillbaka över "kända marker" som man inom astrologin brukar säga. Detta kan innebära att många upptäcker en känsla av att vilja "rätta till" saker och ting, plötsligt upptäcker att vi gjort mer eller mindre stora misstag och nu inser det. En tid av plötsliga insikter är inte alls ovanligt.


Överraskningar kan dyka upp från alla hörn den närmaste tiden, vilka en del kan vara upprörande, oväntade, dramatiska beroende på situationen. Uranus kallas det ”vilda kortet” i jämförelse med de övriga, han står för det rebelliska och allt tvärtemot det konservativa.

Den här tiden kan kännas lite kaotisk, antingen av omvärldens förändringar eller inom individen själv. Det är inte ovanligt, att man plötsligt ändrar tycke och smak, eller gör tvärsemot vad omgivningen förväntar sig. Den vilda själen vill ut och pröva vidderna, få nya annorlunda erfarenheter, och låter sig inte styras av gamla regler och förbud.


Sedan beror det naturligtvis på den personliga bilden, var planeten står just nu i horoskopet. Vi vet ju att den sedan några år tillbaka stått/står i Fiskarnas tecken och därmed också haft stor effekt på de flexibla tecken, alltså inte enbart de födda i Fiskarna, utan också Tvillingen, Skytten och Jungfrun.


Nästa år 2010 blir ett stort skifte, när Uranus går in i Väduren för att stanna där i många år, blir speciellt kännbart för människor födda i början av tecknen Väduren, Vågen, Kräftan och Stenbocken. Generellt sett kan starka inre spänningar, rastlöshet och nervositet bli kännbara, dessutom ofta en tid av oväntade förändringar.


God kväll

Av Karin - 24 juni 2009 16:06Anno  24 Juni 2009Under midsommarnatten satt jag med tre goda vänner, långt uppe i en fäbod i Dalarna där  kossorna gick fritt mellan husen och allt andades ny växt och ljus. Tillsammans med god mat, vin och stockeldens glöd, djupnade samtalsämnena.


Vi kom så småningom in på astrologin och jag började tala om Noderna, vi gick tillbaka i våra privata livscykler till året vi fyllde 18-19, och sedan framåt 19 år till, funderade vad som hade hänt oss dessa perioder.

Nodernas färd igenom Zodiaken och varje tecken, ger uttryck för viktiga förändringar, ibland dramatiska skeenden i vårt liv.

När vi föds står Noderna i två av de tolv tecknen den Norra Noden kallad Drakens huvud och den motsatta, södra, Drakens svans, 180 grader emellan.


Ett främmande ord utan betydelse för många människor. Det är inte planeterna som vi använder oss av inom astrologin, när det gäller Noderna, utan skärningspunkter som markerar en skenbar bana mellan Sol och Måne.

För den oinvigde lite svårt, att bara sätta sig in i utan djupare studier, så jag ska försöka att inte göra det knepigare än så här.


I vilket fall som helst så går dessa ”Noder” i motsatt bana igenom Zodiaken (till skillnad från planeterna) ungefär 3 minuter per dag, vilket som ovan skrivits  tar det ca 18.5 år innan de kommer tillbaka till samma plats när vi föddes.


Noderna  har att göra med vilka  Ödesvägar man tar i livet, hur man genom olika livserfarenheter/insikter uppfyller sitt mål. Det har också med Karma att göra, om man nu tror på reinkarnationens djupare mening.

Drakens huvud är framtiden och Drakens svans representerar det förflutna.

Noderna  i sin egen bemärkelse, står för Relationer och förbindelser med andra människor på olika plan samt med vår omedvetna själsliv.


Jag anar dess rytm som en inre klocka, som när tiden är mogen,förändrar våra villkor i vardagen, i relationer av olika djup och karaktär, men ofta kommer det mer eller mindre omedvetna signaler som talar om, att nu är det dags för nya insikter.


Just nu står Noderna i Lejonet respektive Vattumannen och från augusti 2008 påbörjades en ny cykel på 18 år  som visar slutet på en fas och början på en ny.Tänker mig att speciellt de födda i Vattumannen och Lejonet (eller som har planeter) där, är mitt i denna utvecklingsfas.


Så jag undrar, vad har hänt i era liv sedan förra sommaren? Fanns det ett liknande mönster 1998-99? Då den stod i Lejonet. Eller tänk tillbaka, den som kan,till ca 1971 då den också stod i Vattumannen som nu?God Kväll.

Av Karin - 22 juni 2009 12:30

Anno 22 juni 2009-06-24
Den längsta dagen på året när solen tycks hänga tåligt vid horisonten utan att röra på sig. Ordet, solstånd  härrör från det Latinska solstitium.


Englands  Stonehenge är ett exempel på en plats där man kan se solens högsta punkt vid  sommarsolståndet. Än idag firar Druiderna årstidernas växling vid Stonehenges högresta stencirkel, och ljusets resa över himlen finns dokumenterad i många urgamla källor.

De gamla Kelterna och tidiga kristna munkarna skrev krönikor om solens färd och dess mysterium eftersom många trodde att det var solen som rörde sig runt jorden och inte tvärtom.

Folklore/Allmogekulturen hade ju inte samma tillgång till moderniteter/teknik som idag.


De gamla Romarna hade ständiga fester och tillställningar, och tillbad de här dagarna Guden Jupiters hustru Juno, fruktbarhetsgudinnan som sades styra över hemmets välsignelser. Kvinnorna i Rom besökte hennes tempel sommartid med offergåvor av mat för 8 dagar i hopp om att hon skulle välsigna dem med ett lyckligt hem och fruktbarhet.


För oss är midsommarfirandet i  dagarna tre, en uråldrig tradition hos de nordiska kulturerna som funnits sedan 1000-tals år tillbaka i tiden.   Majstången var en fruktbarhetssymbol, en lövklädd fallossymbol och natten var magisk.


Midsommarsolståndet inträffar vanligtvis runt 21-22 juni när solen når sin högsta punkt i zenit.  I år förknippas den astrologiskt med Lunareclipsen den 7 Juli som tillsammans med Nymånen och vibrationerna dem emellan talar om för oss att det är tid för känslomässig läkning och att försöka ta hand om våra känslomässiga behov. Kräftan är ju vanligtvis förknippad med hem, familj och våra rötter så det är ju inte alls konstigt att det gäller speciellt under midsommaren.Ta hand om er och era kära.

Av Karin - 16 juni 2009 14:22

Anno 16 juni 2009

Igår stod Jupiter i Vattumannen stilla, nu retrograd, vilket astrologiskt betyder att den vänder tillbaka några grader på sin resa genom Vattumannen.


Kombinationen/konjunktionen av Jupiter, som alltid ger för mycket av det goda

och Neptunus vatten ? Fler översvämningar att vänta denna sommar?


Inte mycket att dryfta om egentligen, eftersom Sverige inte haft så mycket regn under Juni sedan många år tillbaka i tiden. Detta gråväder är det som fått mig att sitta och skriva istället för att pyssla utomhus.


Denna starka och ovanliga närkontakt mellan Jupiter och Neptunus förstärks av Chiron – The Wounded Healer.

Chiron en asteroid vars bana går igenom den yttre sfären av vårt solsystem. Namnet är taget från en centaur/ kentaur ur den grekiska mytologin.

Efter att ha övergivits av sina föräldrar, växte han upp till en helare och lärare. Zeus var hans far och därför var Chiron odödlig.

Upprörd efter att blivit skjuten av en förgiftad pil bad Chiron gudarna om att få dö. hans önskan blev uppfylld.

Man säger att Chiron står för läkedom på djupet och dessutom ger hopp till människor, att vi genom hans läkning ska öka vår förmåga att ge medmänniskor stöd och förståelse.

Det handlar också om en ökad motivation att lära, växa som person och läka de inre såren, att därigenom få ett större och humanare perspektiv.

Dock är det så, att för att kunna ”helas” måste man först möta smärtan. En slags rengöring kanske man kan kalla det.


Med andra ord, kan Juni bli en månad av utvidgat medvetande på det inre planet med denna kosmiska trippelkonstellation.


Eftersom Jupiter anses gå ”baklänges” fram till oktober 2009, så är det möjligt att vi nu ser tillbaka och ”smälter” det som tidigare hänt i år.  En tid av inåtvändhet, men också att komma ”ikapp oss” själva och göra upp med det förflutna.


Kanske är det därför  Jupiter- Neptunus - Chiron kombinationen i Vattumannen är en ofantlig  källa  till ökade visioner, själslig idealism med förmågan att inspirera hoppet inom oss, men också överidealistiska förväntningar på andra.

Vårt behov av ”mer insikt” på en själslig nivå, att göra det bästa vi förmår för att hjälpa andra.

En av orsakerna till att Juni 2009 är så intressant, är att denna sällsynta kombination sker nu.1843 var sista gången det inträffade.

Det kan också medföra  tillfällen att förstå/bearbeta våra beroenden, vare sig det gäller missbruk, drömmar, ideer, föreställningar och relationer till andra.


Se fram emot en fin sommar, helst med mer sol än vad början av Juni gett och i slutändan mer insikt i andra och oss själva.Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se